MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017- 2018 TẠI ĐƠN VỊ TRƯỜNG TH MỸ THUẬN 1

Một số hình ảnh chào mừng năm học mới 2017 2018 của Trường Tiểu học Mỹ Thuận 1.

Tác giả: Trần Minh

Bài viết liên quan