Ngày hội trưng bày sách

Năm học 2017-2018 trường Tiểu học Mỹ Thuận 1 đã tổ chức thành công Ngày Hội trưng bày sách