CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục.

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo. Trong những năm gần đây, qua các kỳ thi HSG vòng huyện, vòng tỉnh các em học sinh trường Tiểu học Mỹ Thuận 1 đã đạt được những thành công nhất địn nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

          Trong năm học 2020 – 2021 các thầy cô giáo trường Tiểu học Mỹ Thuận 1 tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh có năng khiếu các môn học.

Bài viết liên quan