HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THUẬN 1

Thực hiện công văn số: 26/CV-LĐLĐ V/v hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” ngày ngày 25  tháng 02  năm 2020 của LĐLĐ huyện Tân Sơn.

Thực hiện công văn số: 26/CV-LĐLĐ V/v hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” ngày ngày 25  tháng 02  năm 2020 của LĐLĐ huyện Tân Sơn. Trường TH Mỹ Thuận 1 đã tuyên truyền đến cán bộ, nữ CNVCLĐ về ý nghĩa, giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội hiện nay; khẳng định chủ quyền Áo dài Việt Nam là một phần không thể thiếu của di sản văn hóa, là sản phẩm của người Việt. Khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản Việt Nam trong mỗi phụ nữ và nhân dân Việt Nam. Tổ chức cho đoàn viên mặc áo dài theo tinh thần công văn phát động. Dưới đây là một số hình ảnh mặc áo dài tại đơn vị.

Bài viết liên quan