Ngày hội viết chữ đẹp, ngày hội đọc sách cho học sinh Tiểu học Mỹ Thuận 1

Thực hiện văn bản số 75/PGD&ĐT ngày 26/02/2018 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức ngày hội viết chữ đẹp, ngày hội đọc sách cho học sinh Tiểu học và thi viết chữ đẹp đối với giáo viên năm học 2017 - 2018. Trường Tiểu học Mỹ Thuận 1 đã tổ chức một ngày hội thật vui và ý nghĩa.

Cô Nguyễn Thị Minh Hiền phát biểu khai mạc Ngày hội viết chữ đẹp, ngày hội đọc sách cho học sinh Tiểu học Mỹ Thuận 1.


 

Các em học sinh Trường Tiểu học Mỹ Thuận 1 tham gia hưởng ứng Ngày hội viết chữ đẹp, ngày hội đọc sách.

 

 

 

 

Một số hình ảnh các gian trưng bày sách năm học 2017-2018 của Trường Tiểu học Mỹ Thuận 1

Gian trưng bày sách Khối 3

Gian trưng bày sách khối 5

Gian trưng bày sách khối 2

Gian trưng bày sách Khu Cú

Gian trưng bày sách khối 4

Gian trưng bày sách khối 1

Một số hình ảnh đẹp của các gian trưng bày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan