Thực hiện chương trình sinh hoạt dưới cờ .

Tiết sinh hoạt dưới cờ khối 1 các em tự giới thiệu trước toàn trường bằng một nội dung độc đáo.

 

Văn nghệ của các em học sunh lớp 1A

Các em giới  thiệu về bản thân

 

Bài viết liên quan