19/01/21  Tin của trường  3
Hoạt động giữa giờ của học sinh 
 02/01/21  Tin của trường  6
Khai giảng lớp BDLLCT dành cho đảng viên mới
 02/01/21  Tin tức - Sự kiện  10
Màn trình diễn thời trang Bảo vệ môi trường của các siêu mẫu Khối 3 trường TH Mỹ Thuận 1 nhân Ngày Nhà giáo Màn trình diễn thời trang Bảo vệ môi trường của các siêu mẫu Khối 3 trường TH Mỹ Thuận 1 Việt Nam 20/11