Khai giảng lớp BDLLCT dành cho đảng viên mới

Khai giảng lớp BDLLCT dành cho đảng viên mới

Khai giảng lớp BDLLCT dành cho đảng viên mới khóa II năm 2020.

 

 

 

Thực hiện kế hoạch của Huyện ủy về đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2020 ngày 18/11/2020 Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Tân Sơn phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa II năm 2020. Với 70 học viên là Đảng viên dự bị của các chi Đảng bộ cơ sở, trong khóa học 6 ngày các Đảng viên được nghiêm túc học tập đầy đủ 10 bài chính trong chương trình theo quy định của Ban tuyên giáo Trung ương, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản quy định đảng viên ở cơ sở để nâng cao bản lĩnh chính trị để trở thành các hạt nhân trong các phong trào góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương để từ đó các học viên không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiện Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam.

Bài viết liên quan