TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THUẬN 1 VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC DO DỊCH COVID 2019

Thực hiện Hướng dẫn và Kế hoạch của các cấp, ngành nhằm đối phó với dịch Covid 2019 gây ra. Trường Tiểu học Mỹ Thuận 1 đã nghiêm túc, kịp thời triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền phòng chống dịch cũng như thực hiện trực và làm việc theo hướng dẫn của PGD&ĐT huyện Tân Sơn.

Thực hiện Hướng dẫn và Kế hoạch của các cấp, ngành nhằm đối phó với dịch Covid 2019 gây ra. Trường Tiểu học Mỹ Thuận 1 đã nghiêm túc, kịp thời triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền phòng chống dịch cũng như thực hiện trực và làm việc theo hướng dẫn của PGD&ĐT huyện Tân Sơn. Một số hình ảnh  của đơn vị trong thời gian này.

Hình ảnh tuyên truyền tại cổng trường để các bậc phụ huynh, học sinh và bà con nhân dân nắm được.

 

Hướng dẫn Quy trình rửa tay được treo ngay tại các lớp học.

Băng rôn tuyên truyền tại trường.

Các thầy cô giáo vệ sinh phòng Thư viện

Các thầy cô giáo vệ sinh phòng Thư viện

Họp Chi bộ, chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ.

Họp Chi bộ, chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ.

Tác giả: Trần Minh

Bài viết liên quan