TRƯỜNG TH MỸ THUẬN 1 CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CORONA-nCoV 2019

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 04/02/2020 của UBND huyện Tân Sơn Trường TH Mỹ Thuận 1 phối hợp các cơ quan chức năng phun khử trùng toàn bộ cơ quan, thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, tổ chức vệ sinh khuôn viên đảm bảo.

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 04/02/2020 của UBND huyện Tân Sơn Trường TH Mỹ Thuận 1 phối hợp các cơ quan chức năng phun khử trùng toàn bộ cơ quan, thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, tổ chức vệ sinh khuôn viên đảm bảo.

Bài viết liên quan